مهربانی

کمک به روند بهبودی کودک دو ساله بیمار
بدون نظر کمپین ها
روز ۲۴ بهمن ۱۳۹۵, آغازی دیگر برای شروع یک کار نیک با کمک دوستان عزیز و همراه بود. توانستیم برای روند بهبودی کودک دو ساله بیمار که شرایط نامساعد و نامناسبی داشت، بخشی از هزینه ی درمان را با کمک و مساعدت عزیزان همراه بپردازیم و خوشحالی و شادمانی ...
ادامه مطلب
با قدم گذاشتن در مسیر وگان
بدون نظر عکس نوشته
با قدم گذاشتن در مسیر وگان شادی، مهربانی، صلح را به ارمغان آوریم …
ادامه مطلب